Adresse: Nørregade 40, 3.sal, 1165 København

Email : tand.klinik@tandport.dk
  Telefon : +45 33 15 75 55

PriserLangt de fleste priser hos danske tandlæger er på forhånd fastsat af sygesikringen og kun de frie ydelser har tandlæger selv mulighed for at fastsætte.

Behandlinger med sygesikringsydelser

Behandlinger Patientandel (kr.) Sygesikring (kr.)
Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 90,39 167,87
Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 154,96 103,30
Bitewings (Røntgen) i forbindelse med regelmæssig diagnostisk undersøgelse 197,87 84,80
Bitewings (Røntgen) i forbindelse med udvidet diagnostisk grundydelse 197,87 84,80
Bitewings (Røntgen) ifm. kontrol af fund ved diagnostisk undersøgelse 197,87 84,80
Kontrol af fund ved diagnostiske undersøgelse, 18-25 år 223,56 0,00
Kontrol af fund ved diagnostiske undersøgelse, fra 26 år 223,56 0,00
Undersøgelse af patient henvist fra tandplejer 115,60 77,06
Tandrensning m. tilskud 193,92 129,28
Tandrensning a min. 15 tænder 386,56 124,60
Tandrensning b max 14 tænder 284,84 89,58
Røntgenoptagelse 141,49 0,00
Diagnostisk grundundersøgelse 154,96 103,30
Udvidet diagnostisk grundydelse 309,17 206,12
Individuel forebyggende behandling 151,00 98,82
Kontrol efter individuel forebyggende behandling 122,47 81,65
Konsultation uden behandling 244,94 0,00

Tandfyldninger

Behandlinger Patientandel (kr.) Sygesikring (kr.)
Ikke kombineret, sølvamalgam / gradvis ekskavering 184,78 65,71
Kombineret, sølvamalgam / gradvis ekskavering 252,30 95,97
Dobbelt kombineret, sølvamalgam / gradvis ekskavering 460,12 95,97
Glasionomer, enkeltfladet / gradvis ekskavering 397,59 68,18
Plast, enkeltfladet / gradvis ekskavering 397,59 68,18
Plast enkeltfladet i fortand, hvor okklusionen påvirkes af slid 397,59 68,18
Plast enkeltfladet i lille kindtand, hvor okklusionen ikke påvirkes af slid 397,59 68,18
Plast enkeltfladet i lille kindtand, hvor okklusionen påvirkes af slid 758,00 68,18
Plast enkeltfladet i stor kindtand, hvor okklusionen ikke påvirkes af slid 397,59 68,18
Plast enkeltfladet i stor kindtand, hvor okklusionen påvirkes af slid 781,00 68,18
Rodbehandling (pulpaoverkapning) 181,74 121,16
Rodbehandling (koronal amputation) 210,99 140,66
Rodbehandling (akut oplukning) 210,99 140,66

Tandudtrækning og operativ fjernelse af tand, rodspids, cyste

Behandlinger Patientandel (kr.) Sygesikring (kr.)
Tandudtrækning pr. tand 312,13 155,20
Standsning af efterblødning i forbindelse med tandudtrækning 108,71 0,00

Parodontalbehandling

Behandlinger Patientandel (kr.) Sygesikring (kr.)
Almindelig parodontalbehandling 446,89 297,92
Udvidet parodontalbehandling 779,48 519,66
Udvidet tandrensning 265,66 177,10
Tandrodsrensning 100,35 66,90
Kontrol efter parodontalbehandling 127,08 84,72

Ved behandlinger som ikke er fastat af sygesikringen, vurderer vi prisen efter tids- og materialeforbrug. Du kan altid bede om et overslag på prisen inden behandling. 


Udeblivelse/for sent afbud

Kr. 239,- ved op til 1/2 time afsat.
Kr. 457,- ved op til 45 minutter afsat.
Kr. 675,- ved mere end 45 minutter afsat.

Afbud bedes meddelt i god tid og senest hverdagen før den aftalte tid i klinikkens åbningstid.